GOŚĆ NUMERU str. 2. Pewny serwis  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Podwójne partnerstwo  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Marża dla innowacji  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Budowanie bezpieczeństwa Gościem listopadowego wydania jest Zbigniew Mendel, prezes zarządu Gerdy. Wypowiada się on na temat obecności polskich 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Podróże kształcąGościem najnowszego wydania „Forum" jest Tomasz Mirski, prezes zarządu MFO. Rozmowa dotyczy rozwoju firmy i tego, jak 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2, Pracujmy razemGościem wrześniowego „Forum Branżowego" jest Tomasz Żuchowski, wiceminister ds. budownictwa. Główny wątek rozmowy dotyczy 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.

"Forum Branżowe", październik 2011

Drukuj
Liczba komentarzy: 0
28-02-09

Wydarzeniem września z pewnością był Piknik Branżowy w Kazimierzu, który zgromadził setki handlowców i montażystów stolarki (str. 57–62). Wiąże się z tym wydarzeniem kilka „odkryć”. Po pierwsze, o czym mówi także gość obecnego wydania (str. 2–3), znajomość zupełnie podstawowych zasad poprawnego montażu jest wciąż zbyt mała. Po wtóre: montażyści chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifi kacje, ale trzeba im tylko stworzyć do tego warunki (str. 57). Po trzecie wreszcie: także w tym środowisku rośnie zrozumienie, że „czasy konkurowania niską ceną już się kończą” (str. 59). Wobec krajowego spadku zamówień na stolarkę drewnianą (str. 23), wyraźnego wyhamowania w sprzedaży stolarki tworzywowej (str. 54) i dalszego spadku ogólnej rentowności sprzedaży (str. 13) już tylko w doskonaleniu tego ostatniego ogniwa łańcucha dystrybucji stolarki można upatrywać szanse na stopniową poprawę kondycji co lepszych fi rm naszej branży. Obecne wydanie przynosi informacje o kolejnych inwestycjach w potencjał produkcyjny (str. 16–17) i automatyzację produkcji (str. 29), o nowszych, coraz lepszych komponentach (str. 30) i różnych sposobach na dywersyfi kację palety produktowej (str. 4). Jednak podstawowym warunkiem powodzenia jest przeniesienie wiedzy o i tak niechętnie wdrażanych innowacjach (str. 43) do ostatecznego nabywcy. A może się to odbyć skutecznie jedynie przez wyedukowanego sprzedawcę (str. 50) i dokształconego, wykwalifi kowanego montażystę (str. 56). Nadszedł już chyba czas, wobec diagnozowanego braku dobrej klasy menadżerskiej (str. 53), do sięgnięcia po te ostatnie w naszej branży zasoby ludzkie, które mogą jeszcze dźwignąć rynek krajowy. Nawet z badania Ministerstwa Gospodarki (str. 14) wynika, że najcenniejszym naszym zasobem są ludzie; są fachowcy. A że w usługach pracuje dzisiaj ponad 9 mln Polaków (str. 8), to gołym okiem widać, że jest to ogromny potencjał, także dla naszej branży, dzisiaj wciąż jeszcze wiodącej prym w europejskim eksporcie (str. 20). Świadomie piszę w tym miejscu „jeszcze” – czas bowiem zwrócić uwagę, że większą od naszej dynamikę eksportu mają już i Niemcy, i Słowacy, i Rumuni, a w produkcji okien z drewna nawet Duńczycy. I mam tylko nadzieję, że na spotkaniu z organizatorami Programu Promocji Eksportu Stolarki (str. 14) podkreślone zostanie, że nie przez targowe pokazy produktów odnosić będziemy sukcesy sprzedażowe (str. 10), ale przez zbudowanie kompleksowej oferty opartej na profesjonalnej obsłudze każdego, nie tylko eksportowego, klienta. Zbudowanej przede wszystkim na najwyższej jakości obsługi handlowej, logistycznej i montażowej.

Wszystkie prawa zastrzeżone

LOGOWANIE