GOŚĆ NUMERU str. 2. Pewny serwis  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Podwójne partnerstwo  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Marża dla innowacji  

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Budowanie bezpieczeństwa Gościem listopadowego wydania jest Zbigniew Mendel, prezes zarządu Gerdy. Wypowiada się on na temat obecności polskich 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2. Podróże kształcąGościem najnowszego wydania „Forum" jest Tomasz Mirski, prezes zarządu MFO. Rozmowa dotyczy rozwoju firmy i tego, jak 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.


GOŚĆ NUMERU str. 2, Pracujmy razemGościem wrześniowego „Forum Branżowego" jest Tomasz Żuchowski, wiceminister ds. budownictwa. Główny wątek rozmowy dotyczy 

Materiały dla prenumeratorów

Pełny dostęp do serwisu - aktualnego i archiwalnych wydań Forum Branżowego w formie elektronicznej posiadają jedynie prenumeratorzy Forum Branżowego.

Zapraszamy do zamówienia prenumeraty.

2011

28-02-09
Ilekroć w „Forum” pojawia się tematyka pian montażowych do stosowania w niskich temperaturach (str. 54–56), zawsze uświadamia to nam w redakcji, że kończy się sezon i czas na podsumowania. Tradycyjnie więc w grudniu zamieszczamy tabelę 100 największych firm w naszej branży (str. 18–20) z informacją, które oceniają ten rok korzystnie, a które zaliczą go do lat gorszych. Tym razem ocenę tę poszerzyliśmy o wypowiedzi menadżerów (str. 22–25), którzy na ogół dobrze mówią o swoich osiągnięciach i z nadzieją czekają na kolejny sezon. Większość zdaje sobie sprawę, że nie ma już powrotu do przeszłych, nawet 20-procentowych wzrostów sprzedaży w każdym 
28-02-09
Październik minął nam pod znakiem obalania mitów. Najważniejsze było chyba obalenie mitu o złej jakości okien na rynku, co zbadało, a wyniki badania upowszechniło warszawskie ITB (str. 15). Mit o złej kondycji rynku budowlanego obalił z kolei ASM na swojej konferencji (str. 13), a mit o powszechnej stagnacji w branży okiennej przełamać się udało Roto na dorocznym spotkaniu z europejską prasą budowlaną (str. 14). Kolejnym mitem, który upadł w październiku, było przekonanie o tym, że fi rmy okienne czekają gremialnie na promocję polskiego eksportu (str. 15), choć wiele z nich rzeczywiście intensyfi kuje swoją obecność za granicą, jak choćby we Francji (str. 
28-02-09
Wydarzeniem września z pewnością był Piknik Branżowy w Kazimierzu, który zgromadził setki handlowców i montażystów stolarki (str. 57–62). Wiąże się z tym wydarzeniem kilka „odkryć”. Po pierwsze, o czym mówi także gość obecnego wydania (str. 2–3), znajomość zupełnie podstawowych zasad poprawnego montażu jest wciąż zbyt mała. Po wtóre: montażyści chcą się uczyć i podnosić swoje kwalifi kacje, ale trzeba im tylko stworzyć do tego warunki (str. 57). Po trzecie wreszcie: także w tym środowisku rośnie zrozumienie, że „czasy konkurowania niską ceną już się kończą” (str. 59). Wobec krajowego spadku zamówień na stolarkę drewnianą (str. 23), 
28-02-09
Miesiąc, jak wiele poprzednich: Polacy znowu nie wygrali w piłkę z Niemcami, Drutex znów odnotował wzrost (str. 5), a na rynek nadal nie powróciła dobra koniunktura. Co prawda, wielkość sprzedaży ogółem jest wyższa obecnie niż ta sprzed roku (str. 7), ale zdolność do zarabiania w branży stolarki w najbliższej przyszłości, nawet na GPW, oceniana jest nad wyraz sceptycznie (str. 12). I jeśli są firmy, które i w tym czasie notują wzrost sprzedaży (str. 4–5), na rynku polskim odbywa się to już tylko kosztem tych producentów, którzy zwijają swoje interesy (str. 20–21), bo nie wytrzymują wciąż narastającej presji cenowej (str. 26). Największe szanse na wzrost 
28-02-09
Trzymacie w rękach, drodzy Czytelnicy i Przyjaciele, już setne – jubileuszowe wydanie naszego miesięcznika, a to doskonała okazja do refleksji i zastanowienia się nad upływającym czasem. Takiej refleksji poddaliśmy minione dziesięciolecie w drugiej części zeszytu (str. 41–71), gdzie wspominamy okres, kiedy wspólnie startowaliśmy. Cofamy się do lat 90., by zobaczyć, jak zmieniły się nasze siedziby (str. 42–49), ale też aby ze zdumieniem stwierdzić, że ceny przez te 20 lat nie tylko nie zmieniły się, ale wręcz drastycznie spadły! Raport z 1996 roku informuje (str. 50–51), że cena okna tworzywowego O34 wynosiła nawet 940 zł, a przecież wówczas były to 
28-02-09
Jak diametralnie różnie można oceniać rzeczywistość, świadczy jej obecna ocena dokonana przez producentów osłon (str. 18). Jedni są pełni obaw, inni cali w euforii. A jak jest naprawdę, to najlepiej mówią statystyki, według których w ostatnich 12 miesiącach oddano 14 proc. mniej mieszkań (str. 9), ale co gorsza, mniej też rozpoczęto nowych budów. Trudno więc się dziwić, że po w miarę dobrym I kwartale, maj był pierwszym miesiącem spadku liczby wyprodukowanych okien (str. 4), a już wiemy, że i w czerwcu lepiej nie było. Już tylko niepoprawni optymiści wierzą, że będzie lepiej nawet wtedy, gdy niczego w swoich działaniach nie będą zmieniać. A zmiany są 
28-02-09
Pomimo dość licznych, jak na okoliczności, informacji o dobrym początku obecnego sezonu (str. 20), sytuacja makroekonomiczna w naszej branży nie jest wcale klarowna (str. 4). Na tle fatalnych początkowych miesięcy ubiegłego roku jest zapewne nieco lepiej, bo rośnie liczba inwestycji komercyjnych (str. 18), ale niewielu producentów stolarki drewnianej może, tak jak Stolbud (str. 20), powiedzieć o wzroście. Wzrosty dotyczą bowiem przede wszystkim firm stolarki tworzywowej – albo tej o niskich cenach albo o dużym udziale eksportu, jak choćby przeznaczonej na rynek holenderski (str. 16). I choć także inwestorzy na warszawskiej Giełdzie nie wierzą w lepsze tegoroczne wyniki 
28-02-09
Nasze majowe wydanie tradycyjnie już przynosi kolejną listę 50 największych dostawców dla branży okienno-drzwiowej (str. 17), która poza zmianą lidera i drobnymi zamianami miejsc, od kilku lat jest raczej stabilna. Analiza wyników dostawców wskazuje natomiast (str. 18), że miniony rok poświęcili oni na uporządkowanie swoich interesów. W miarę dobra koniunktura pierwszych miesięcy obecnego sezonu (str. 4), wyraźne ożywienie inwestycyjne (str. 6) i umacnianie się naszej pozycji w handlu zagranicznym (str. 15) są chyba dobrymi przesłankami do podobnych porządków w firmach produkcyjnych. Już w obecnym wydaniu dajemy ciekawe przykłady producenta wypełnień drzwiowych 
28-02-09
W styczniu 2009 za benzynę 95 na Podkarpaciu płaciliśmy 3,60 zł. W styczniu 2011 już prawie 5,00 zł, a więc o prawie 40 proc. drożej. W tym samym czasie ceny okien dachowych produkowanych na tymże Podkarpaciu spadły, według Sekocenbud, o 12,5 procent (str. 18). O prawie 4 proc. spadły w tym czasie ceny okien drewnianych. Pozostałe wyroby stolarki w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły od 2 proc. (okna tworzywowe) do (maks.) 5 proc. (drzwi wejściowe), a więc nawet mniej niż oficjalna inflacja. Czy taka polityka cenowa ma jakiekolwiek uzasadnienie? Pewnie cieszą się z niej inwestorzy indywidualni, którzy coraz więcej i coraz taniej budują swoje domy (str. 12), pewnie 
28-02-09
Ruch na rynku niezwykły. Jedne firmy się zwijają i wyprzedają majątek (str. 9), drugie inwestują w nowe hale i technologie, inne są właśnie zakładane (str. 4), a jeszcze inne, jak choćby Thermoplast, odbudowują swoją rynkową pozycję (str. 2–3). Powracają dawne działania i receptury techniczne (str. 12), ale wdrażane są też nowe pomysły produktowe (str. 46) i marketingowe. Firmy z naszej branży są właśnie w trakcie zmian, w momencie określania swojej pozycji na rynku i miejsca, jakie chcą na nim zająć przed spodziewanym powrotem koniunktury (str. 24). A drogą do tego jest jasne określenie własnej strategii działania (str. 64). Rok 2010 minął w firmach na 
28-02-09
Żarty się skończyły. Co prawda, dane za ubiegły rok mówią o lekkich wzrostach na rynku stolarki (str. 20), a nawet o zwiększeniu liczby rozpoczynanych budów w Polsce (str. 15), ale w wielu wypowiedziach przeważa opinia o trudnym okresie i spadku rentowności (str. 16). Na rynku krajowym popyt jednak i w tym roku nie wzrośnie, a z rynku niemieckiego już dochodzą informacje o rosnącej konkurencji zagranicznej (str. 2–3), więc tam także tak łatwo już nie będzie. Konieczne są zmiany w firmach, takie jak choćby w sanockim Centurionie (str. 22) obejmujące organizację, strukturę kosztów (str. 17), automatyzację procesów produkcyjnych (str. 36). Konieczne jest 
28-02-09
Początek roku to czas planów i noworocznych postanowień. Ubiegłoroczne podsumowania pokazują, że nie był to zły sezon zarówno dla dostawców (str. 18 – 19), jak i dla większości dużych firm (str. 14–17). Także wielu producentów okien, drzwi i osłon zaliczy miniony rok do udanych (str. 4–9), a to głównie za sprawą zaangażowania w eksport (str. 20) bądź też wprowadzenia nowych, innowacyjnych produktów do swojego asortymentu (str. 22–23). Gość obecnego wydania postuluje, byśmy zaczęli pracę nad budowaniem polskich marek za granicą (str. 2–3), by nasze produkty w Unii nie miały takiej opinii, jak chińskie drzwi w Polsce (str. 28). Dzisiaj jeszcze, 

Wszystkie prawa zastrzeżone

LOGOWANIE